Sesiunea de comunicari stiintifice "EMANUIL GOJDU 2003" BRASOV 

Anul III, Nr 4 2003
1 Impactul social al comercializarii învatamântului cu ajutorul Internetului - Jurist Liviu Pandele
2 Diferentieri în cadrul structurilor organizatorice- Lect.univ.drd.ing. Postolache Constantin
3 Situatiile financiare anuale specifice institutiilor de credit - Lect.univ.drd. Suciu Gheorghe
4 Pas si impas în rezolvarea problemelor agrare între 1866 - 1921- Prof.univ.dr. Saon Stelian
5 Controlul cenzorilor la societatile comerciale - Prep.univ. Alina Sfetea
6 Bilantul contabil - Prep.univ. Alina Sfetea
7 Contributia scolii japoneze la evolutia managementului calitatii - Lect.univ.drd. Sorin Ungureanu
8 Managementul japonez comparat în conceptie holistica- Lect.univ.drd. Sorin Ungureanu
9 Geopolitica mediului si importanta acestuia pentru dezvoltarea lumii contemporane- Conf.univ.dr. Marin Vasile
10 Negocierea ca tip de comunicare verbala - Conf.univ.dr. Marin Vasile
11 De la normalizarea contabila internationala la normalizarea contabila nationala- Prof.univ.dr. Dumitru Cotlet Asist.univ.drd. Ovidiu Megan
12 Armonizarea contabila în spatiul European - Prof.univ.dr. Dumitru Cotlet Asist.univ.drd. Ovidiu Megan
13 Economia si / sau mediul. Unele considerente privind relatia om - mediu- Prof.univ.dr. Traian Anastasiei studenta Mariana Ilie (Dicu)
14 Unele exigente privind relatiile de fezabilitate ce se întocmesc pentru credit BERD - Conf.univ.dr. Dumitru Nica - AISM Bucuresti
15 Actiune comunitara de protectie a mediului - Prof.univ.dr. Saon Stelian
16 Jocurile organizationale si influenta lor asupra dezvoltarii organizatorice- Soc. Poponete Valentin - Brig. 2 - Vânatori de Munte
17 Implicatiile diferentelor culturale în operatiunile multinationale - Lect.univ. C. Rodica P Academia "H. Coanda"
18 Analiza SWOT în domeniul distributiei de produse- Asist.univ. Puia Gabriel
19 Studii de masurare a audientei - Asist.univ. Puia Gabriel
20 Analizele si influenta acestora asupra cafelei - Studenta Tuica Lavinia
21 Consideratii privind managementul educatiei orientat spre performanta -Conf.univ.dr. Pânzariu Stelian
22 Cercul de îmbunatatire a calitatii o cale spre performanta- Conf.univ.dr. Pânzariu Stelian
23 Plasament în conditii inflationiste- Asist.univ. Olah Ciprian
24 Gospodarirea unui stoc si calculul capacitatii optime de stocare -Asist.univ. Olah Ciprian
25 Politica si taxele salariilor în România -Studenta Kelemen Cristina
26 T.V.A.-ul venit important la buget si împovarare pentru consumatori- Studenta Ceangau Ramona
27 Leasingul financiar si operational -Studenta Asiminei Andreea
28 Sectorul bancar românesc -Studenta Fogoros Roxana
29 Proiect privind organizarea zonei "Noua"- Studenta Voina (Hentz) Mariana
30 Analiza rentabilitatii, modalitate de determinare a performantelor financiare ale întreprinderii- Studenta Barna Melania
31 Aspecte privind adaptarea Standardelor Internationale de Contabilitate -Asist.univ. Rusanescu (Poienar) Adina
32 Managementul tehnologiilor viitorului în România- drd.ing. David Bogdan
33 Managementul în evaluarea riscului în privinta realizarii obiectivelor propuse într-un proiect industrial de îmbunatatire tehnologica- drd.ing. David Bogdan
34 Lichidarea societatilor comerciale: "Lichidatorii" -Studenta Babut (Pop) Ana
35 Standardul International de Contabilitate "Stocuri"- Lect.univ.drd. Danet Alina
36 Impozitul pe venitul global "o povara"?- Lect.univ.drd
. Danet Alina
37 Disfunctionalitati ale sistemului de asigurari sociale din România- Lect. Pamparau Ioan
38 Operatiile de fuziune în societatile comerciale- Studenta Stancu Nicoleta
39 Influente financiare ale contabilitatii veniturilor si cheltuielilor -Studenta Sinu (Macaveiu) Liliana Gabriela
40 Aspecte particulare ale analizei financiare a societatilor comerciale din agricultura- Lect.univ.drd. Danet Adrian
41 Managementul schimbarii în cadrul parteneriatelor publice - private- Lect.univ.drd. Danet Adrian
42 Evaluarea întreprinderii -Student Buzea Bogdan
43 România spre Uniunea Europeana -Prof.univ.dr. Anastasiei Traian
44 Aspecte privind degradarea mediului înconjurator- Prof.univ.dr. Anastasiei Traian
45 Procedura de solutionare a actiunii în constatare a aprobarii tacite- Lect.univ.drd. Preda Catalina
46 Finantarea de la buget a institutiilor publice- Studenta Magirescu Loredana
47 Contul de profit si pierdere si performantele întreprinderii- Studenta Bibic Maria Studenta Strejac Mirela
48 Securitatea sistemelor informatice -Asist.univ. Fraga Daniel
49 Controlul preventiv al Curtii de Conturi- Studenta Rau Daniela
50 Managementul stresului prin comunicare -Asist.univ. Prodea Vintila
51 Portret de manager- Lect.univ.drd. Prodea Valentina
52 Democratie si comunicatie- Asist.univ. Nan Anca
template? Untitled Document
 
www.daciagrup.ro | www.daciajurnal.ro
Copyright 2003-2012 DACIAGRUP . Toate drepturile rezervate.